لایسنس افزونه SNAP

قابلیتهای افزونه SNAP  نسخه Pro

  • اضافه شدن ارسال به Google Plus
  • اضافه شدن ارسال به Instagram
  • اضافه شدن ارسال به Youtube
  • اضافه شدن ارسال به Pintrest
  • و چند شبکه های اجتماعی دیگر