بسته های میزبانی

پلن پایه
25.000 تومان
سالانه
ظرفیت هاست: ۱۰۰MB
پهنای باند: نامحدود
دیتابیس: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
پنل هاست: سی پنل
سفارش دهید
پلن اقتصادی
13.000 تومان
ماهانه
ظرفیت هاست: ۱۰۰۰MB
پهنای باند: نامحدود
دیتابیس: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
پنل هاست: سی پنل
سفارش دهید
پلن شرکتی
30.000 تومان
ماهانه
ظرفیت هاست: ۳۰۰۰MB
پهنای باند: نامحدود
دیتابیس: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
پنل هاست: سی پنل
سفارش دهید
پلن حرفه ای
50.000 تومان
ماهانه
ظرفیت هاست: نامحدود
پهنای باند: نامحدود
دیتابیس: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
پنل هاست: سی پنل
سفارش دهید

خدمات آزاد وب